Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1 byl schválen.
29-3-2017

Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1 byl schválen.

Řídící výbor na svém druhém jednání dne 22. 3. 2017 schválil Strategický rámec priorit vzdělávání do roku 2023.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci podíleli. Aktivity MAPu pokračují. Probíhají pracovní skupiny - sledujte aktuální informace na našich webových stránkách.

Základní dokumenty MAP

Strategická analýza MAP P1 schválená 22. 1. 2018

Strategicka_analyza_MAP_P1_schvalena_22012018.pdf - 2028,76 KB

Strategický rámec MAP pro Prahu 1 schválený ŘV MAP P1 dne 29.12.2017

Strategicky_ramec_MAP_P1_29122017_schvaleny_na_web.pdf - 254,76 KB

Investiční priority - seznam projektových záměrů schválený 29. 12. 2017

Kap_3_4_Priorizace_investicni_akce_29122017_schvalena.pdf - 63,48 KB

Strategický rámec MAP pro Prahu 1 schválený ŘV MAP P1 dne 22.3.2017

SR_MAP_schvalena_verze_22032017_grafika.pdf - 254,02 KB

Příloha Strategického rámce MAP pro Prahu 1 schválená ŘV MAP P1 dne 28.3.2017

Kap_3_4_Priorizace_investicni_akce_22032017_po_RV_schvaleny.pdf - 77,80 KB

Postupy zpracování místních akčních plánů (PDF, 1.27 MB)

MAP_MC_Praha_1_Priloha_2_postupy.pdf - 1296,90 KB

Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (PDF, 3.07 MB)

MAP_MC_Praha_1_Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_verze_3.pdf - 3141,22 KB

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část (PDF, 810 kB)

MAP_MC_Praha_1_Specificka_pravidla_verze_1.pdf - 810,39 KB

Výzva - Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PDF, 1 MB)

MAP_MC_Praha_1_Vyzva_02_15_005.pdf - 1021,15 KB