Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
MAPOVÁNÍ (nejen) se školami – pozvánka k diskusi o stavu vzdělávání v Praze 1
6-2-2017

MAPOVÁNÍ (nejen) se školami – pozvánka k diskusi o stavu vzdělávání v Praze 1

Jak jsme Vás již informovali, MČ Praha 1 zahájila přípravu strategického dokumentu, kterým bude vytýčena společná vize a cíle rozvoje vzdělávání dětí do 15 let ve školkách, školách ale i v dalších organizacích zabývajících se vzděláváním na území Prahy 1. Přijetí dokumentu také umožní čerpání dotačních prostředků.

V současné době sestavujeme tematicky zaměřené Pracovní skupiny, ve kterých bude diskutován současný stav, problémy a potřeby a následně i možnosti změn v poskytování vzdělávání (vč. zájmových kroužků, volnočasových klubů, sportovních aktivit apod.). Cílem je také provazování aktérů vzdělávání, a vytváření funkčních sítí. Máte-li zájem se do této diskuse aktivně zapojit a přispět tak ke zpracování popisu současného stavu a k hledání řešení problémů školek, škol, uměleckých škol, zájmových a volnočasových organizací, kontaktujte prosím realizátora projektu na map@praha1.cz. První diskuse v Pracovní skupině proběhne v druhé polovině února, konkrétní termín bude zveřejněn zde.

Vedle Pracovních skupin se na zpracování analýzy a strategie podílí také Řídící výbor. Ten je složen z klíčových aktérů formálního, neformálního a zájmového vzdělávání Prahy 1. Případní zájemci o účast v Řídícím výboru, kteří ještě nejsou jeho členy a mají o tuto zodpovědnou práci zájem, mohou taktéž kontaktovat realizátora na  map@praha1.cz. První setkání Řídícího výboru se uskuteční 16. 2. 2017.

Chcete-li přispět ke zpracování strategie, něco se dozvědět a podílet se na směřování rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let v Praze 1, neváhejte a zapojte se do Pracovních skupin.

Základní informace o projektu naleznete zde: http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-66791.html

Pozvánka ke stažení ve formátu DOC >>> ZDE <<<