Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016
14-10-2015

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016

Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2336 ze dne 29. 9. 2015
"Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na rok 2016"

Vyhlášené programy:

Program č. 1:

Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

Program č. 2:

:

Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých

Program č. 3:

:

Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Program č. 4:

:

Program č. 5:

Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

Lhůta pro podání žádosti:
od 2. 11. do 30. 11. 2015 – pro všechny programy

>>> Kompletní znění vyhlášení programu pro rok 2016 a pravidla podávání žádostí ke stažení ve formátu Adobe PDF <<<

Podrobné informace, formuláře a postup pro elektronické vyplnění žádosti najdete zde www.praha.eu Odkaz na externí stránky