Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2016
24-8-2015

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2016

Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1805 ze dne 21. 7.  2015

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí

a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016

Vyhlášené programy:

I.         Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II.        Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)

III.      Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b)

IV.      Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež

V.        Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

VI.      Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VII.     Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VII/a, VII/b, VII/c, VII/d)

VIII.   Můj Nápad

Termín uzávěrky:  30. 9. 2015
V případě doručení žádosti o grant do 10. 9. 2015 bude žadatel nejpozději do 24. 9. 2015 vyrozuměn v případě, že podaná žádost neobnáší všechny formální náležitosti nutné k zařazení do grantového řízení.

Konzultační středisko ke zpracování projektů:
Odbor sportu a volného času, oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 655  (Mgr. Martina Toušková Alešová , tel. 236 005 223, e-mail: martina.alesova@praha.eu, Alexandra Hegrová, tel. 236 005 912, e-mail: alexandra.hegrova@praha.eu , Mgr. Michaela Perková, tel. 236 005 901, e-mail: michaela.perkova@praha.eu , Mgr. Luboš Čuta,  tel. 236 005 908, e-mail: lubos.cuta@praha.eu).

Podání žádosti:  
Veškeré informace pro podání žádosti o grant včetně formulářů naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu/granty  (sekce volný čas dětí a mládeže).