Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Letní tábor neslyšících skautů Potkani
21-8-2015

Letní tábor neslyšících skautů Potkani

53. skautský oddíl neslyšících Potkani uspořádal letní týdenní indiánský tábor pro děti, který je vyvrcholením celoročního programu. Tábor se konal od 6. do 12. července ve Středočeském kraji u vesnice Slověnice. Podívejte se, zda opět bojovali s bílými tvářemi, nebo tentokrát měli v táboře klid. 

Na začátku proběhla seznamovačka, kde každý dostal jméno ve znakovém jazyce a učil se, jak se navzájem domluvit. Společně se jim dařilo vytvořit příjemnou atmosféru, a to také kvůli Pavle, Kristýně, Báře a Božce, indiánkám s kouzelnými schopnostmi. S jejich pomocí se různé kmeny domluvily. Jejich přítomnost byla umožněna díky grantu Městské části Prahy 1 a daru od evangelického sboru Prahy 5. 

Malí indiáni dále mezi sebou poměřovali své síly, znalosti, zručnost a šikovnost v boji o vlajku, ve vaření a lovu, v orientaci, v šermu, v odvaze během noční hry a v dalších indiánských dovednostech. Dosáhnout vítězství však nebylo to nejdůležitější. Hlavní bylo, že se jim podařilo společnými silami vytvořit přátelské prostředí. 

Na závěr se konal velký slavnostní oheň, kde účastníci získali zasloužené diplomy a sladkou odměnu.

Byl to již patnáctý letní tábor tohoto oddílu, jediného svého druhu u nás – žádný jiný skautský oddíl pro neslyšící v republice neexistuje. Tentokrát neslyšící tábořili společně s chlapeckým oddílem ze svého střediska. Program byl částečně oddělený, aby byly uspokojeny potřeby členů obou oddílů; přesto bylo dost prostoru k vzájemné výměně zkušeností jak mezi dětmi, tak mezi vedoucími. Oddíl neslyšících měl na starost zásobování a vaření, v přípravě společných her se vedoucí jednotlivých oddílů střídali. Nezbytná byla přítomnost tlumočníků, kteří pomáhali jak vedoucím, tak dětem; vedoucím usnadňovali domluvu nad programem, tlumočili pravidla her a byli k dispozici i pro domluvu dětí mezi sebou.

Srpen 2015,
Ježi – Marie Pangrácová, vůdkyně skautského oddílu neslyšících Potkani z Prahy 1

Krátce o našem oddíle:

Oddíl Potkani, určený neslyšícím dětem, vznikl v roce 2000. Neslyšící potřebují svůj vlastní oddíl, protože komunikují znakovým jazykem a v běžném oddíle by ani tlumočník nezajistil všechny informace, a mají i trochu jiný program, vycházející z jejich potřeb a možností. Na táboře se tedy nepořádají „zpívandy“ u ohně a nehrají se hry, při kterých je nezbytná zvuková signalizace. Místo toho se často hraje divadlo a hry jsou vybrané nebo upravené tak, aby se hodily pro neslyšící. Ve vlastním prostředí se tak neslyšící děti naučí to, co se v běžném skautském oddíle naučí slyšící děti. Několikrát za rok pořádá středisko, jehož je oddíl součástí, společné akce pro všechny oddíly. Děti na nich mají možnost poměřit své síly a navázat přátelství se slyšícími  vrstevníky.

Většina současných vedoucích je v oddíle od jeho vzniku; jsou obklopeni množstvím přátel, kteří jim jsou připraveni pomoci – se stavbou tábora, namalováním diplomů, s dobrodružnou hrou, na kterou jsou potřeba dětem neznámí lidé.

Letos byly děti z oddílu Potkani indiány, snažícími se ze sebe vykřesat to nejlepší a přemoci své slabosti. V září už na děti čeká nová dlouhodobá hra, kterou pro ně o prázdninách připravili vedoucí.

Aby byl oddíl opravdu skautský, tedy aby byl součástí celosvětové organizace, vedoucí mohli využívat vzdělávacích kursů a mohly se konat společné akce slyšících a neslyšících, je třeba tlumočníků. Na jejich služby by rodiče dětí ani vedoucí neměli prostředky, proto jsou vděčni všem, kdo jsou ochotni na tuto důležitou věc finančně přispět. V tomto roce to byli Městská část Prahy 1 a farní sbor ČCE Praha 5 Smíchov.

Jsou mezi vámi ti, kteří by chtěli taková dobrodružství zažít i během roku?

Vítány jsou nejen děti od šesti do třinácti let (neslyšící děti, slyšící děti neslyšících rodičů, slyšící děti ovládající základy znakového jazyka), ale i starší pomocníci, kteří by se chtěli podílet na tvorbě programu. Každý, kdo chce poznat skautský oddíl, kde komunikuje ve znakovém jazyce, je zván!
Stačí napsat na e-mail skautpotkani@gmail.com
Více informací o oddíle najdete také na webových stránkách http://www.skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani Skautský tábor 2015 - Potkani
Válčili letos mladí indiáni z 53. skautského oddílu neslyšících Potkani s bělochy?
... shlédněte reportáž ve znakovém jazyce ... sdíleno z Tichých zpráv (www.tichezpravy.cz)
 Letní tábor neslyšících skautů Potkani 2015
1
2
3
4