Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Rozpočet městské části

Soubory schválených rozpočtů 2019

Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019 - Příjmy

UZ18_0013_priloha_1_RP19_HC_2_Navrh_rozpoctu_-_prijmy.pdf - 310,51 KB

Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019 - Výdaje

UZ18_0013_priloha_2_RP19_HC_2_Navrh_rozpoctu_-_vydaje.pdf - 369,41 KB

Usnesení 2.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ18_0013 ze dne 10.12.2018

Usneseni_UZ18_0013_ze_dne_10_12_2018.pdf - 75,32 KB

Převody nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019

UZ18_0013_priloha_4_RP19_HC_Zapoj_neinv_a_inv_prostr_z_2018_do_2019_.pdf - 513,22 KB

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2019

Základní škola Brána jazyků

UR18_1366_priloha_8_PO_ZS_BRANA_JAZYKU.pdf - 614,13 KB

Základní škola J.Gutha-Jarkovského

UR18_1366_priloha_9_PO_ZS_J_G_JARKOVSKEHO.pdf - 589,13 KB

Malostranská základní škola

UR18_1366_priloha_10_PO_MALOSTRANSKA_ZS.pdf - 603,64 KB

Základní škola nám. Curieových

UR18_1366_priloha_11_PO_ZS_NAM._CURIEOVYCH.pdf - 600,09 KB

Základní škola Vodičkova

UR18_1366_priloha_12_PO_ZS_VODICKOVA.pdf - 581,45 KB

Mateřská škola Hellichova

UR18_1366_priloha_1_PO_MS_HELLICHOVA.pdf - 530,63 KB

Mateřská škola Letenská

UR18_1366_priloha_2_PO_MS_LETENSKA.pdf - 571,18 KB

Mateřská škola Masná

UR18_1366_priloha_3_PO_MS_MASNA.pdf - 575,87 KB

Mateřská škola Národní

UR18_1366_priloha_4_PO_MS_NARODNI.pdf - 534,89 KB

Mateřská škola Opletalova

UR18_1366_priloha_5_PO_MS_OPLETALOVA.pdf - 554,36 KB

Mateřská škola Pštrossova

UR18_1366_priloha_6_PO_PSTROSSOVA.pdf - 542,56 KB

Mateřská škola Revoluční

UR18_1366_priloha_7_PO_MS_REVOLUCNI.pdf - 556,99 KB

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

UR18_1366_priloha_18_PO_SvP_Cestice.pdf - 572,55 KB

Školní jídelna Jindřišská

UR18_1366_priloha_13_PO_SJ_JINDRISSKA.pdf - 584,27 KB

Školní jídelna Karmelitská

UR18_1366_priloha_14_PO_SJ_KARMELITSKA.pdf - 569,35 KB

Školní jídelna Uhelný trh

UR18_1366_priloha_15_PO_SJ_UHELNY_TRH.pdf - 553,73 KB

Školní jídelna Vojtěšská

UR18_1366_priloha_16_PO_SJ_VOJTESSKA.pdf - 570,02 KB

Školní jídelna Zlatnická

UR18_1366_priloha_17_PO_SJ_ZLATNICKA.pdf - 561,71 KB

Středisko sociálních služeb

UR18_1366_priloha_19_PO_SSS_P1.pdf - 553,73 KB

Soubory schválených rozpočtů 2018

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018 - příjmy

UZ18_0611_priloha_18_prijmy.pdf - 212,48 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018 - výdaje

UZ18_0611_priloha_19_vydaje.pdf - 260,26 KB

Navýšení rozpočtu HČ v rámci změny pro rok 2018

UZ18_0611_priloha_20_navyseni_rozpoctu_HC.pdf - 458,78 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_HC_PRIJMY.xls - 725,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_HC_VYDAJE.xls - 757,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_EC_Plan_vynosu_a_nakladu.xls - 44,50 KB

Střednědobý výhled MČ Praha 1 do roku 2023

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_Strednedoby_vyhled_do_roku_2023.xls - 34,00 KB

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2018

Základní škola Brána jazyků

UR17_1251_priloha_8_PO_ZS_BRANA_JAZYKU.pdf - 973,41 KB

Základní škola J.Gutha-Jarkovského

UR17_1251_priloha_9_PO_ZS_J.G._JARKOVSKEHO.pdf - 852,25 KB

Malostranská základní škola

UR17_1251_priloha_10_PO_ZS_MALOSTRANSKA.pdf - 831,92 KB

Základní škola nám. Curieových

UR17_1251_priloha_11_PO_ZS_NAM._CURIEOVYCH.pdf - 885,08 KB

Základní škola Vodičkova

UR17_1251_priloha_12_PO_ZS_VODICKOVA.pdf - 867,40 KB

Mateřská škola Hellichova

UR17_1251_priloha_1_PO_MS_HELLICHOVA.pdf - 840,80 KB

Mateřská škola Letenská

UR17_1251_priloha_2_PO_MS_LETENSKA.pdf - 825,09 KB

Mateřská škola Masná

UR17_1251_priloha_3_PO_MASNA.pdf - 867,80 KB

Mateřská škola Národní

UR17_1251_priloha_4_PO_MS_NARODNI.pdf - 828,07 KB

Mateřská škola Opletalova

UR17_1251_priloha_5_PO_MS_OPLETALOVA.pdf - 836,43 KB

Mateřská škola Pštrossova

UR17_1251_priloha_6_PO_PSTROSSOVA.pdf - 817,83 KB

Mateřská škola Revoluční

UR17_1251_priloha_7_PO_MS_REVOLUCNI.pdf - 779,95 KB

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

UR17_1251_priloha_18_PO_SvP_Cestice.pdf - 817,77 KB

Školní jídelna Jindřišská

UR17_1251_priloha_13_PO_SJ_JINDRISSKA.pdf - 847,21 KB

Školní jídelna Karmelitská

UR17_1251_priloha_14_PO_SJ_KARMELITSKA.pdf - 868,63 KB

Školní jídelna Uhelný trh

UR17_1251_priloha_15_PO_SJ_UHELNY_TRH.pdf - 822,34 KB

Školní jídelna Vojtěšská

UR17_1251_priloha_16_PO_SJ_VOJTESSKA.pdf - 872,84 KB

Školní jídelna Zlatnická

UR17_1251_priloha_17_PO_SJ_ZLATNICKA.pdf - 819,33 KB

Středisko sociálních služeb

UR17_1251_priloha_19_Rozpocet_SSS_na_r._2018_SV_2019_2020.pdf - 764,49 KB

Soubory schválených rozpočtů 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2017.pdf - 6350,92 KB

Finanční vypořádání za rok 2017

ZU_17_Priloha_c_5_Financni_vyporadani_za_rok_2017.pdf - 8310,36 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 - příjmy za rok 2017

UZ18_0611_priloha_11_Bilance_-_prijmy_2017.pdf - 396,96 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2017

UZ18_0611_priloha_12_Bilance_-_vydaje_2017.pdf - 419,51 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2017

UZ18_0611_priloha_13_Vysledky_hospodareni_EC_2017.pdf - 682,14 KB

Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu za rok 2017

ZU_17_Priloha_c_17_Vyuctovani_ZF.pdf - 358,32 KB

Vyúčtování Sociálního fondu za rok 2017

ZU_17_Priloha_c_16_Vyuctovani_SF.pdf - 341,12 KB

Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2017

ZU_17_Priloha_c_15_Vyuctovani_BF.pdf - 373,89 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017 - příjmy

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_18_prijmy.pdf - 24,91 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017 - výdaje

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_19_vydaje.pdf - 31,24 KB

Navýšení rozpočtu v rámci změny pro rok 2017

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_20_navyseni_rozpoctu_HC.pdf - 23,43 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PRIJMY.pdf - 70,67 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PRIJMY.xls - 731,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_VYDAJE.pdf - 141,16 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_VYDAJE.xls - 765,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.pdf - 55,01 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 52,00 KB

Střednědobý výhled MČ Praha 1 do roku 2022

Strednedoby_vyhled_MC_Praha_1_do_roku_2022.pdf - 59,19 KB
Strednedoby_vyhled_MC_Praha_1_do_roku_2022.xls - 35,00 KB

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2017

Základní škola Brána jazyků

SCH_PO_2017_ZS_Brana_jazyku__Praha_1.pdf - 586,09 KB

Základní škola J.Gutha-Jarkovského

SCH_PO_2017_ZS_J._Gutha-Jarkovskeho__Praha_1.pdf - 587,63 KB

Malostranská základní škola

SCH_PO_2017_Malostranska_ZS__Praha_1.pdf - 575,33 KB

Základní škola nám. Curieových

SCH_PO_2017_ZS_nam._Curieovych__Praha_1.pdf - 579,30 KB

Základní škola Vodičkova

SCH_PO_2017_ZS_Vodickova__Praha_1.pdf - 558,03 KB

Mateřská škola Hellichova

SCH_PO_2017_MS_Hellichova__Praha_1.pdf - 542,61 KB

Mateřská škola Letenská

SCH_PO_2017_MS_Letenska__Praha_1.pdf - 552,82 KB

Mateřská škola Masná

SCH_PO_2017_MS_Masna__Praha_1.pdf - 560,19 KB

Mateřská škola Národní

SCH_PO_2017_MS_Narodni__Praha_1.pdf - 558,46 KB

Mateřská škola Opletalova

SCH_PO_2017_MS_Opletalova__Praha_1.pdf - 548,63 KB

Mateřská škola Pštrossova

SCH_PO_2017_MS_Pstrossova__Praha_1.pdf - 541,55 KB

Mateřská škola Revoluční

SCH_PO_2017_MS_Revolucni__Praha_1.pdf - 558,60 KB

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

SCH_PO_2017_SvP_a_SJ_Cestice.pdf - 565,24 KB

Školní jídelna Jindřišská

SCH_PO_2017_SJ_Jindrisska__Praha_1.pdf - 561,54 KB

Školní jídelna Karmelitská

SCH_PO_2017_SJ_Karmelitska__Praha_1.pdf - 544,96 KB

Školní jídelna Uhelný trh

SCH_PO_2017_SJ_Uhelny_trh__Praha_1.pdf - 565,58 KB

Školní jídelna Vojtěšská

SCH_PO_2017_SJ_Vojtesska__Praha_1.pdf - 561,05 KB

Školní jídelna Zlatnická

SCH_PO_2017_SJ_Zlatnicka__Praha_1.pdf - 564,90 KB

Nemocnice Na Františku

SCH_PO_2017_Nemocnice_Na_Frantisku__Praha_1.pdf - 612,43 KB

Středisko sociálních služeb

SCH_PO_2017_Stredisko_socialnich_sluzeb__Praha_1.pdf - 471,96 KB

Soubory schválených rozpočtů 2016

Finanční vypořádání za rok 2016

Financni_vyporadani_za_rok_2016.pdf - 4239,63 KB

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2016.pdf - 8102,97 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_13_Vysledky_hospodareni_EC_2016.pdf - 43,71 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 - výdaje za rok 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_12_Bilance_vydaje_2016.pdf - 38,97 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 - příjmy za rok 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_11_Bilance_prijmy_2016.pdf - 28,28 KB

Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu za rok 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_17_Vyuctovani_ZF.pdf - 54,56 KB

Vyúčtování Sociálního fondu za rok 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_16_Vyuctovani_SF.pdf - 62,68 KB

Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2016

UZ17_0439_ZU_Priloha_15_Vyuctovani_BF.pdf - 63,16 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2016 - příjmy

UZ16_0264_priloha_1_zmena_rozpoctu_2016_prijmy.pdf - 24,39 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2016 - výdaje

UZ16_0264_priloha_2_zmena_rozpoctu_2016_vydaje.pdf - 30,86 KB

Změna plánu ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2016

UZ16_0264_priloha_4_zmena_planu_EC_na_rok_2016.pdf - 28,35 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_PRIJMY.pdf - 72,42 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_PRIJMY.xls - 624,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_VYDAJE.pdf - 141,24 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_VYDAJE.xls - 758,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.pdf - 54,18 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2016_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 43,50 KB

Soubory schválených rozpočtů 2015

Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2015 - příjmy

UZ16_0263_priloha_11_ZU_15_Bilance_prijmy_za_rok_2015.pdf - 28,15 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2015 - výdaje

UZ16_0263_priloha_12_ZU_15_Bilance_vydaje_za_rok_2015.pdf - 38,43 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2015

UZ16_0263_priloha_13_ZU_15_Vysledky_EC_2015.pdf - 41,62 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015 - příjmy

2015_1_Zmena_rozpoctu_-_prijmy.pdf - 24,44 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015 - výdaje

2015_1_Zmena_rozpoctu_-_vydaje.pdf - 30,75 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2015 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_PRIJMY.pdf - 25,91 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_PRIJMY.xls - 733,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2015 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_VYDAJE.pdf - 36,76 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_VYDAJE.xls - 764,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2015 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.pdf - 28,78 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2015_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 50,50 KB

Soubory schválených rozpočtů 2014

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2014 - příjmy

2014_Zaverecny_ucet_bilance_Prijmy.pdf - 29,06 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2014 - výdaje

2014_Zaverecny_ucet_bilance_Vydaje.pdf - 38,89 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2014

2014_Zaverecny_ucet_ekonomicka_cinnost.pdf - 56,70 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2014 - příjmy

2014_1_zmena_rozpoctu_prijmy.xls - 697,50 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2014 - přijaté dotace

2014_1_zmena_rozpoctu_Prijate_dotace_k_30_4.pdf - 423,53 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2014 - výdaje

2014_1_zmena_rozpoctu_vydaje.xls - 723,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2014 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_PRIJMY.pdf - 18,27 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_PRIJMY.xls - 735,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2014 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_VYDAJE.pdf - 33,45 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_VYDAJE.xls - 762,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2014 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.pdf - 26,21 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2014_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 48,00 KB

Soubory schválených rozpočtů 2013

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2013 - příjmy

2013_Zaverecny_ucet_bilance_Prijmy.pdf - 312,30 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2013 - výdaje

2013_Zaverecny_ucet_bilance_Vydaje.pdf - 513,73 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2013

2013_Zaverecny_ucet_ekonomicka_cinnost.pdf - 533,60 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2013 - příjmy

2013_1_zmena_rozpoctu_prijmy.pdf - 242,58 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2013 - přijaté dotace

2013_1_zmena_rozpoctu_Prijate_dotace_k_23_5.pdf - 260,69 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2013 - výdaje

2013_1_zmena_rozpoctu_vydaje.pdf - 382,58 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2013 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2013_PRIJMY.xls - 700,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2013 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2013_VYDAJE.xls - 692,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2013 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2013_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 38,00 KB

Soubory schválených rozpočtů 2012

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2012 - příjmy

2012_Zaverecny_ucet_Prijmy.pdf - 227,58 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2012 - výdaje

2012_Zaverecny_ucet_Vydaje.pdf - 426,54 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2012

2012_Vysledky_ekonomicke_cinnosti.pdf - 531,00 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2012 - příjmy

2012_1_ZR_Prijmy.pdf - 79,79 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2012 - přijaté dotace

2012_1_ZR_Prijate_dotace.pdf - 71,99 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2012 - výdaje

2012_1_ZR_Vydaje.pdf - 86,79 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2012 - Úprava plánu ekonomické činnosti

2012_Uprava_planu_ekonomicke_cinnosti.pdf - 45,33 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2012 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2012_28-12-2011_PRIJMY.xls - 729,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2012 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2012_28-12-2011_VYDAJE.xls - 678,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2012 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2012_28-12-2011_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 50,00 KB

Soubory schválených rozpočtů 2011

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2011 - příjmy

2011_Zaverecny_ucet_Prijmy.pdf - 73,36 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2011 - výdaje

2011_Zaverecny_ucet_Vydaje.pdf - 80,41 KB

Výsledky hospodaření ekonomické činnosti v roce 2011

2011_Vysledky_ekonomicke_cinnosti.pdf - 46,65 KB

3. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - příjmy

2011_3_ZR_Zmeny_rozpoctu_prijmy.pdf - 80,90 KB

3. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - přijaté dotace

2011_3_ZR_Prijate_dotace.pdf - 75,85 KB

3. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - výdaje

2011_3_ZR_Zmeny_rozpoctu_vydaje.pdf - 88,26 KB

2. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - příjmy

2011_2_ZR_Zmeny_rozpoctu_prijmy.pdf - 80,61 KB

2. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - přijaté dotace

2011_2_ZR_Prijate_dotace.pdf - 78,30 KB

2. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - výdaje

2011_2_ZR_Zmeny_rozpoctu_vydaje.pdf - 88,08 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - příjmy

1_Zmena_rozpoctu_2011_priloha_1_PRIJMY.pdf - 16,32 KB
1_Zmena_rozpoctu_2011_priloha_1_PRIJMY.xls - 693,50 KB

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2011 - výdaje

1_Zmena_rozpoctu_2011_priloha_2_VYDAJE.pdf - 22,95 KB
1_Zmena_rozpoctu_2011_priloha_2_VYDAJE.xls - 725,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2011 příjmy + výdaje s komentářem

Rozpocet_MC_Praha_1_2011_prijmy_vydaje_komentare.pdf - 3136,38 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2011 - příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_1.pdf - 21,67 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_1.xls - 695,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2011 - výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_2.pdf - 23,80 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_2.xls - 682,50 KB

Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 - bilance

Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_4.pdf - 14,81 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_2011_Rozpoctovy_vyhled_2012_2013_UZ11_0032_priloha_4.xls - 57,00 KB

Soubory schválených rozpočtů 2010

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2010 - příjmy

Zaverecny_ucet_2010_priloha_1_PRIJMY.pdf - 18,21 KB
Zaverecny_ucet_2010_priloha_1_PRIJMY.xls - 696,50 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2010 - výdaje

Zaverecny_ucet_2010_priloha_2_VYDAJE.pdf - 27,05 KB
Zaverecny_ucet_2010_priloha_2_VYDAJE.xls - 685,50 KB

Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2010 - finanční plán nákladů a výnosů Zdaňované činnosti a jeho plnění

Zaverecny_ucet_2010_priloha_3_VYSLEDEK_HOSPODARENI_ZDANOVANA_CINNOST.pdf - 13,69 KB
Zaverecny_ucet_2010_priloha_3_VYSLEDEK_HOSPODARENI_ZDANOVANA_CINNOST.xls - 38,00 KB

Schválený rozpočet 2010 - příjmy a výdaje (soubor ve formátu Excel nebo PDF)

Schvaleny_rozpocet_2010_P-V.pdf - 42,17 KB
Schvaleny_rozpocet_2010_P-V.xls - 57,50 KB

Schválený finanční plán nákladů a výnosů zdaňované činnosti na rok 2010 - (soubor ve formátu Excel nebo PDF)

Financni_plan_zdanovane_cinnosti_na_rok_2010.pdf - 20,15 KB
Financni_plan_zdanovane_cinnosti_na_rok_2010.xls - 30,00 KB

Archiv schválených rozpočtů MČ Praha 1 z minulých let

Soubory schválených rozpočtů 2008

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2008 - příjmy

Zaverecny_ucet_2008_prijmy.pdf - 140,29 KB
Zaverecny_ucet_2008_prijmy.xls - 57,50 KB

Závěrečný účet Městské části Praha 1 za rok 2008 - výdaje

Zaverecny_ucet_2008_vydaje.pdf - 146,12 KB
Zaverecny_ucet_2008_vydaje.xls - 54,00 KB

Finanční plán nákladů a výnosů ZČ MČ Praha 1 a jeho plnění v r. 2008

ZC_FIN_PLAN-SKUTECNOST_2008.pdf - 147,61 KB
ZC_FIN_PLAN-SKUTECNOST_2008.xls - 43,50 KB

Schválený rozpočet 2008 - příjmy a výdaje

Zde najdete soubor ve formátu Excel ¨nebo Adobe PDF ke stažení - pravým tlačítkem myši kliněte na jednu z ikonek vpravo a zvolte "Uložit jako"
WG_rozpocet_2008_podrobny.pdf - 241,75 KB
WG_rozpocet_2008.xls - 62,50 KB

Soubory schválených rozpočtů 2007

Schválený rozpočet 2007 - příjmy a výdaje

Zde najdete soubor ve formátu Excel ¨nebo Adobe PDF ke stažení - pravým tlačítkem myši kliněte na jednu z ikonek vpravo a zvolte "Uložit jako"
WG_rozpocet_2007.pdf - 31,77 KB
WG_rozpocet_2007.xls - 18,50 KB

Soubory schválených rozpočtů 2006

Schválený rozpočet 2006 - příjmy a výdaje

Zde najdete soubor ve formátu Excel ¨nebo Adobe PDF ke stažení - pravým tlačítkem myši kliněte na jednu z ikonek vpravo a zvolte "Uložit jako"
WG_rozpocet_2006.pdf - 42,46 KB
WG_rozpocet_2006.xls - 26,00 KB

Soubory schválených rozpočtů 2005

Schválený rozpočet 2005 - příjmy a výdaje

Zde najdete soubor ve formátu Excel ¨nebo Adobe PDF ke stažení - pravým tlačítkem myši kliněte na jednu z ikonek vpravo a zvolte "Uložit jako"
WG_rozpocet_2005.pdf - 50,74 KB
WG_rozpocet_2005.xls - 26,50 KB

Soubory schválených rozpočtů 2004

Schválený rozpočet 2004 - příjmy a výdaje

Zde najdete soubor ve formátu Excel ¨nebo Adobe PDF ke stažení - pravým tlačítkem myši kliněte na jednu z ikonek vpravo a zvolte "Uložit jako"
WG_rozpocet_2004.pdf - 43,70 KB
WG_rozpocet_2004.xls - 27,50 KB