Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Registr oznámení

Novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je ke dni 1.9. 2017 kompetentním orgánem
pro vedení registru oznámení Ministerstvo spravedlnosti.

Všechny informace k uvedenému jsou dostupné na stránkách: https://cro.justice.cz/  Odkaz na externí stránky