Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Rada

Ing. Oldřich Lomecký - starosta

Ing. Oldřich Lomecký - starosta

Politická příslušnost TOP 09 Telefon 221 097 222, 602, 610
Fax
Email oldrich.lomecky@praha1.cz
Oblast působnosti: sociální věci a protidrogová problematika, investice, opravy nemovitého majetku, územní rozvoj, výstavba, právní spory, chod úřadu, PR

Daniel Hodek (1.zástupce starosty)

Daniel Hodek - 1. zástupce starosty

Politická příslušnost ČSSD Telefon 221 097 626, 523, 236
Fax
Email daniel.hodek@praha1.cz
Oblast působnosti: obchod a služby, tržní řád, cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí

Richard Bureš - zástupce starosty

Richard Bureš - zástupce starosty

Politická příslušnost ODS Telefon 221 097 189, 724 913 616
Fax -
Email richard.bures@praha1.cz
Oblast působnosti: informatika, doprava, úklid

Tomáš Macháček (zástupce starosty)

Tomáš Macháček

Politická příslušnost TOP 09 Telefon 221 097 217
Fax -
Email tomas.machacek@praha1.cz
Oblast působnosti: bytová politika, pronájem bytů, nebytových prostor a částí domů, prodej nemovitého majetku, správa nemovitostí, navyšování bytové resp. nebytové plochy na území MČ Praha 1, zastupování MČ Praha 1 v rámci společenství vlastníků

Mgr. Filip Kračman

Mgr. Filip Kračman

Politická příslušnost TOP 09 Telefon 221 097 299
Fax -
Email filip.kracman@praha1.cz
Oblast působnosti: kultura, sport, zahraniční vztahy

Mgr. Eva Špačková

Mgr. Eva Špačková

Politická příslušnost ODS Telefon 221 097 618, 619 a 602 892 361
Fax -
Email eva.spackova@praha1.cz
Oblast působnosti: školy a školství, rozvoj hřišť, občanská společnost, spolky

JUDr. Ivan Solil

JUDr. Ivan Solil

Politická příslušnost ČSSD Telefon 602 264 307
Fax -
Email ivan.solil@praha1.cz
Oblast působnosti: bezpečnost a prevence kriminality, veřejný pořádek a kontrola, civilní ochrana obyvatelstva, IZS, legislativa

MUDr. Jan Votoček

MUDr. Jan Votoček

Politická příslušnost TOP 09 Telefon 221 097 226, 604 774 134
Fax -
Email jan.votocek@praha1.cz
Oblast působnosti: problematika privatizace bytových jednotek, finance (rozpočet), dohled nad vedením předpisu nájemného a výběru nájemného, správa pohledávek, granty na obnovu domovního fondu