Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Termíny jednání

Rada MČ Praha 1 s účinností od 13.09.2016 změnila svůj Jednací řád, dle kterého se schůze rady konají v řádných a v mimořádných termínech. Řádné se konají 1x za 7 dní, zpravidla každé úterý od 13:00 hod. Mimořádné dle potřeby. O změně termínu rozhoduje starosta. Schůze rady jsou ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném  znění, neveřejné, účast hostů je možná jen k jednotlivým  bodům a se souhlasem rady.

V případech, kdy připadne termín zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 na úterý, je jednacím dnem  rady pondělí zpravidla od 10:00 hod.

Nejbližší harmonogram schůzí:

24.04.2018 (úterý)
30.04.2018 (pondělí)