Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Termíny jednání

Dle Jednacího řádu Rady MČ Praha 1 schváleného usnesením č. UR08_1162 ze dne 08.12..2008 se schůze rady konají v řádných a v mimořádných termínech. Řádné se konají 1x za 7 dní, tj. každé pondělí od 10:00 hod. Mimořádné dle potřeby. Schůze rady jsou ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, neveřejné, účast hostů je možná jen k jednotlivým bodům a se souhlasem rady.

Rada MČ Praha 1 dne 25.01.2010 schválila svým usnesením č. UR10_0064 změnu svého Jednacího řádu, který nabývá účinnosti 1.3.2010, kde zásadní úpravou je termín jednacího dne - Rada MČ Praha od 1.3.2010 bude zasedat každé úterý od 9:30 hod. s výjimkou, kdy se koná Zastupitelstvo MČ Praha 1 (16.3.2010,  27.4.2010, 25.5.2010,  22.6.2010 a 21.09.2010), kdy je ponecháno pondělí jako jednací den Rady MČ Praha 1.