Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Seznam členů rady

Jméno / Působnost

Telefon - zaměstnání

Fax

e-mail

Dvořák Filip Ing.
starosta

finanční, bezpečnost a prevence kriminality, doprava (dočasně po dobu neobsazené funkce ZASTA pro oblast dopravy), životní prostředí (dočasně po dobu neobsazené funkce ZASTA pro oblast životního prostředí), investice, PR, tisk (Praha 1), informatika, školy a školství, kontrola a stížnosti, civilní obrana a ochrana obyvatelstva, oblast majetku, územní rozvoj a PPR, kultura, rozvoj občanské společnosti a práce s mládeží, výstavba, zahraniční vztahy, předseda Bezpečnostní rady MČ Praha 1, předseda Krizového štábu MČ Praha 1, předseda Povodňové komise MČ Praha 1, předseda Komise - RADA TV Praha 1, předseda Komise pro participaci, člen Komise územního rozvoje a životního prostředí

Valenta Michal Bc.
zástupce starosty

správa majetku a péče o majetek; zastupování MČ Praha 1 na shromáždění vlastníků; člen Komise územního rozvoje a životního prostředí; předseda Komise pro likvidaci náhrad škod způsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MČ Praha 1; člen Komise územního rozvoje a živnotního prostředí

Helmeczy Jozef Mgr.
zástupce starosty

oblast sociálních věcí a zdravotnictví; protidrogová prevence; člen Sociální komise; člen Zdravotní komise; člen Investiční komise; člen Komise pro likvidaci náhrad škod způsobených haváriemi a živelními událostmi s dopadem na majetek MČ Praha 1

Hodek Daniel
zástupce starosty

obchod a služby; údržba (správa) zeleně a čistota v oblasti zeleně (parky); údržba a úklid mobiliáře; oblast tržního řádu; cestovní ruch; životní prostředí a doprava (dočasně po dobu neobsazené funkce ZASTA pro oblast dopravy a životního prostředí), civilní obrana a ochrana obyvatelstva, člen Investiční komise; člen Komise pro obchod a služby; člen Komise obecního majetku; člen Komise územního rozvoje a životního prostředí; člen Komise dopravy;

Skála Martin Mgr.

kultura, práce s mládeží a občanské společnosti a volnočasové aktivity, předseda Zdravotní komise; člen Komise obecního majetku; člen Komise kultury; předseda Komise pro výchovu a vzdělávání

Kazda Antonín Mgr.

zahraniční a partnerské vztahy; předseda Komise pro zahraniční vztahy

Solil Ivan JUDr.

oblast civilní ochrany a obrany obyvatelstva; oblast bezpečnosti a prevnece kriminality; oblast kontroly a stížností; předseda Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu