Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Komise Rady městské části Praha 1

!! VŠECHNY KOMISE zřízené Radou MČ Praha 1 byly k datu 31.10.2010 ZRUŠENY, a to usnesením č. UR10_1386 ze dne 19.10.2010 !!


Jednání komisí je ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, neveřejné a dle JŘ komisí (schválen usnesením Rady MČ Praha 1 č. u07_0021 ze dne 8.1.2007, včetně jeho změn schválených usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR09_0200 ze dne 9.3.2009) se komise svolávají podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů komise, zpravidla však jednou za 14 dní.  Svolává je tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise.

V případě dotazů se obraťte, prosím, na tajemníka příslušné komise.

Aktuální .