Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kde lze uzavírat manželství a kolik sňatek stojí?

Kromě určené obřadní síně (Staroměstská radnice) lze uzavřít manželství také na jiném vhodném místě. Toto uzavření manželství musí být vždy povoleno matričním úřadem. Poplatky za uzavření manželství se řídí zákonem o správních poplatcích, viz popis „Uzavření manželství“.