Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kde získat informace k získání funkce přísedícího u soudu

Otázka: Jak se stát přísedícím u obvodního soudu?

Odpověď:   Přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu na Praze 1 nebo pracuje na Praze 1 a dosáhl věku 25 let. Uchazeč vyplní přihlášku, předloží výpis z rejstříku trestů a potvrzení o zdravotním stavu. U uchazečů narozených před rokem 1971 je nutné předložit i lustrační osvědčení /za uchazeče zažádá Úřad MČ Praha 1/.

Kompletní materiál se předloží předsedovi OS pro Prahu 1 ke schválení a následně Zastupitelstvu MČ Praha 1, které na svém zasedání nové uchazeče volí. V případě zvolení je uchazeč zařazen do evidence OS pro Prahu 1.

Podrobné  informace dostanete na oddělení sekretariátu tajemníka. V sekci "formuláře" naleznete "Přihlášku na přísedícího pro Prahu 1".