Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

  • Žádost o zařazení lokality do nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád

    Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.pdf - 186,31 KB Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.doc - 90,50 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Chci požádat o zařazení lokality do nařízení hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Tržní řád.

Kde žádat?

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení komerčních záborů

Pavel Krofta

Kontakt:

tel. č.: 221 097 367, e-mail: pavel.krofta@praha1.cz
4. patro, č.dv. 424

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

  • kopii aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
  • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč.vymezení průchodnosti)
  • souhlas majitele objektu (v případě záboru na soukromém pozemku)

V tržním řádu jsou zařazena místa pro prodej a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu (tržiště, tržní místa, trhy, restaurační zahrádky s provozní dobou nad 22:00 hod. a nabídka zboží u provozovny) na území hl. m. Prahy, v našem případě na území Městské části Praha 1.

Potřebujete:

Lhůta k vyřízení:

po projednání a schválení novely tržního řádu Radou hl.m. Prahy

Odvolávací orgán:

není

Správní a místní poplatky:

bez poplatku

Sankce:

Ostatní doplňující informace: