Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Formulář žádosti o stanovisko ke stavbě z hlediska životního prostředí

    formular_zadosti_stanovisko_ke_stavbe_zivotni_prostredi(2).doc - 27,50 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení z hlediska životního prostředí

Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Vyřizuje:

Miloslav Říha

Kontakt:

e-mail: miloslav.riha@praha1.cz

tel. číslo : 221097417

5. patro, č. dveří 517

Potřebujete:

K žádosti potřebujete (podle stupně projektové dokumentace) :

Vyplněný formulář

Odpovídající projektovou dokumentaci

  • projekt vytápění ( včetně výkresové části )
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti
  • popis a zákres dotčené zeleně

Správní a místní poplatky:

nejsou