Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Žádost o vydání rybářského lístku

  Formular_k_rybarskemu_listku.pdf - 58,83 KB

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Vystavení rybářského lístku

Jak a kde požádat o rybářský lístek

Vyřizuje:

Oddělení služeb a informací
Informační kancelář, Vodičkova 18, 

Kontakt:

PhDr. Monika Raimanová,  vedoucí oddělení služeb a informací,  tel. 221 097 647, email: monika.raimanova@praha1.cz    Alena Cicvárková , tel 221 097  280,  email: alena.cicvarkova@praha1.cz

Potřebujete:

 • Českému občanu se vydá rybářský lístek po předložení občanského průkazu a dříve vydaného rybářského lístku. V případě prvého rybářského lístku musí žadatel předložit osvědčení o získání kvalifikace.
 • Vyplněný formulář „ Žádost o vydání rybářského lístku“.
 • Cizinci se vydá rybářský lístek po předložení pasu a prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem nebo,jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Správní a místní poplatky:

 • 200,- Kč při vystavení rybářského lístku na 30 dní
 • 100,-Kč při vystavení rybářského lístku na jeden rok
 • 200,- Kč na tři roky
 • 500,- Kč na dobu deseti let
 • 1000,- Kč na dobu neurčitou (500,- Kč pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo pro osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

 

 • Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku na dobu jednoho roku poplatek 50,- Kč
 • na tři roky 100,- Kč
 • na deset let 250,- Kč