Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Chci vyhrazené parkoviště pro motorová vozidla

Jak získat vyhrazené parkovací místo v MČ P1.

Kde žádat?

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení dopravně-komunikační

Bc. Denisa Vacková

Kontakt:

tel. č.: 221 097 349, e-mail: denisa.vackova@praha1.cz
4. patro, č.dv. 416 

Postup:

V  MČ Praha 1 lze vyhradit parkovací stání pouze pro vozidla zastupitelských úřadů na základě recipročně poskytovaných parkovacích míst pro České zastupitelské úřady v jejich mateřských zemích.

Potřebujete:

Lhůta k vyřízení:

dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Odvolávací orgán:

odbr dopravy MHMP

Správní a místní poplatky:

bez poplaku

Sankce:

Ostatní doplňující informace: