Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Výdej údajů z evidence obyvatel

Jak, kde a za jakých podmínek lze požádat o o výpis z evidence obyvatel

Vyřizuje:

Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz

Potřebujete:

  • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

  • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Správní a místní poplatky:

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč