Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Vydání úmrtního listu

  Vydani_umrtniho_listu.xls - 39,00 KB

 • Žádost o vydání duplikátu ÚL

  Zadost_o_druhopis_UL.pdf - 257,42 KB Zadost_o_druhopis_UL.doc - 43,50 KB

 • Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí

  Zadost_o_vydani_doslovneho_vypisu_z_KU.pdf - 258,22 KB Zadost_o_vydani_doslovneho_vypisu_z_KU.doc - 44,00 KB

 • Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí

  Zadost_o_nahlednuti_do_KU.pdf - 255,51 KB Zadost_o_nahlednuti_do_KU.doc - 42,00 KB

Přílohy:

 • Vydání úmrtního listu

  Vydani_umrtniho_listu.xls - 39,00 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Vydání úmrtního listu

Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1

Vyřizuje:

Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
Helena Hyková  221 097 316 helena.hykova@praha1.cz  103

Potřebujete:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • veřejnou listinu (např. rodný list či oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis úmrtí se týká členů rodiny, sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních celků, nebo kterou prokáže, že na vydání dokladu má právní zájem nebo že je vypravitelem pohřbu či žil se zemřelým ve společné domácnosti
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní a místní poplatky:

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek

Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)