Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vydání rodného listu

Jak postupovat při podání žádosti o vystavení rodného listu

Vyřizuje:

Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Jitka Rejmonová  221 097 393  jitka.rejmonova@praha1.cz  102
Denisa Vojtíšková  221 097 372     denisa.vojtiskova@praha1.cz  102

Potřebujete:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost

  • veřejnou listinu (např. rodný list či oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození se týká členů jeho rodiny, sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních celků

  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní a místní poplatky:

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek

Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)