Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení s prohlášením

  zadost_a_dotaznik_s_prohlasenim.pdf - 413,02 KB zadost_a_dotaznik_s_prohlasenim.doc - 55,50 KB

 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení pro nezletilé dítě s prohlášením

  zadost_a_dotaznik_dite.pdf - 57,81 KB zadost_a_dotaznik_dite.doc - 53,00 KB

 • Prohlášení o státním občanství

  prohlaseni_o_SO_rodic.pdf - 148,54 KB prohlaseni_o_SO_rodic.doc - 34,00 KB

Přílohy:

 • Vydání osvědčení o státním občanství

  Vydani_osvedceni_o_statnim_obcanstvi.xls - 56,00 KB

Související ŽS:

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Jak postupovat v případě, pokud potřebuji získat osvědčení o státním občanství ČR

Vyřizuje:

Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1,Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon e-mail   číslo dveří
Ing. Jitka Horáčková  221 097 144  jitka.horackova@praha1.cz  106
Marie Fršlínková  221 097 499

 marie.frslinkova@praha1.cz

 112
Monika Hanzlíková   221 097 152  monika.hanzlikova@praha1.cz  111
Ing. Tereza Jirková      221 097 432  tereza.jirkova@praha1.cz  112
Jana Konvalinková  221 097 113  jana.konvalinkova@praha1.cz  113
Bc. Jana Pluskalová, DiS.  221 097 733  jana.pluskalova@praha1.cz  110
Stanislava Sábová  221 097 114

 stanislava.sabova@praha1.cz

 113
Markéta Štosová  221 097 138  marketa.stosova@praha1.cz  110
Jitka Zimmermannová  221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • formulář –Žádost k vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • formulář - Dotazník k  vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • rodný list, oddací list popř. doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li tyto doklady žadatel k dispozici)
 • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici)
 • doklad o osvojení, došlo-li k osovojení osoby o jejímž státním obřanství se jedná, občanem České republiky
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • případně další doklady, které jsou podtstané pro zjištění státního občanství České republiky žadatele

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

 

100,- Kč v hotovosti