Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vydání cestovního pasu

Vyřizuje:

 

Odbor občansko správních agend, oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, email :danuse.kafkova@praha1.cz, tel: 221 097 656,

Potřebujete:

 

  • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), rodný list (pro upřesnění místa narození v případě zjištěného nesouladu údaje v informačním systému evidence obyvatel), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
  • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti
  • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

 

Správní a místní poplatky:

 

 Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

  • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne

·         při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                     6000 Kč

·         při podání u obecního úřadu                                          4000 Kč

           a převzetí u Ministerstva vnitra                                     2000 Kč

 občanům mladším 15 let

·         při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                    2000 Kč

·         při podání u obecního úřadu                                          1500 Kč

          a převzetí u Ministerstva vnitra                                       500 Kč


 Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

·         při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                     3000 Kč

·         při podání u obecního úřadu                                          2000 Kč

          a převzetí u Ministerstva vnitra                                      1000 Kč

 při podání a převzetí

·         u stejného obecního úřadu                                             3000 Kč


občanům mladším 15 let

·         při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                     1000 Kč

·         při podání u obecního úřadu                                            500 Kč

          a převzetí u Ministerstva vnitra                                        500 Kč

 

při podání a převzetí

·         u stejného obecního úřadu                                             1000 Kč