Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Zápis narození

  zm_zadost__zapis_narozeni.pdf - 185,77 KB zm_zadost__zapis_narozeni.doc - 42,00 KB

 • Zápis uzavření manželství

  zm_zadost_zapis_manzelstvi.pdf - 188,66 KB zm_zadost_zapis_manzelstvi.doc - 49,50 KB

 • Zápis partnerství

  zm_zadost_zapis_partnerstvi.pdf - 179,76 KB zm_zadost_zapis_partnerstvi.doc - 39,00 KB

 • Zápis úmrtí

  zm_zapis_umrti.pdf - 177,15 KB zm_zapis_umrti.doc - 35,00 KB

Přílohy:

 • Vydání českého matričního dokladu ze Zvláštní matriky v Brně

  Vydani_ceskeho_matricniho_dokladu_ze_ZM_Brno.xls - 37,50 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Vydání českého matričního dokladu ze Zvláštní matriky Brno

Jak postupovat, jestliže u státního občana ČR nastane matriční událost v zahraničí (narození, sňatek, úmrtí, registrované partnerství)

Vyřizuje:

Odbor matrik, Oddělení matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Jitka Rejmonová  +420 221 097 393  jitka.rejmonova@praha1.cz  102
Denisa Vojtíšková   +420 221 097 372

 denisa.vojtiskova@praha1.cz

 102

Potřebujete:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní   matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka českým soudním tlumočníkem (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR nebo listinu o státním občanství ČR
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Správní a místní poplatky:

Při zápiu matriční události do Zvláštní matriky v Brně a vydání prvopisu českého matriního dokladu nejsou stanoveny žádné sprání poplatky