Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Přihláška do výběrového řízení

  prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc - 22,50 KB

 • Životopis

  zivotopis.doc - 45,50 KB

 • Čestné prohlášení

  cestne_prohlaseni_podle_lustr_zakona.doc - 8,81 KB

 • Lustrační osvědčení

  lustracni_osvedceni.doc - 4,87 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Volná pracovní místa

Jak se přihlásit do výběrového řízení.

Vyřizuje:

Ing. Milada Bálková, referentka personálního oddělení

Kontakt:

tel.: 221 097 475
email: milada.balkova@praha1.cz
Osobní návštěva je možná v ulici Vodičkova 18 v Praze 1, II. patro, č. dveří 224 (nejlépe po telefonické domluvě).

Potřebujete:

Přihlášku do výběrového řízení

Přílohy přihlášky:

 • Životopis (uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností)
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů  (ne starší 3 měsíců)
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přílohy přihlášky na místo vedoucích úředníků jsou dále:

 • Lustrační osvědčení ( dokládají pouze uchazeči narození před 1.12.1971)
 • Čestné prohlášení podle lustračního zákona

Správní a místní poplatky: