Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Stanovisko stavebního úřadu ke stavbě dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací

Vyřizuje:

Oddělení územního rozvoje - 5. patro, č. dveří 530

Kontakt:

Mgr. Jan Brabec, 221 097 446, jan.brabec@praha1.cz

Potřebujete:

Předložit dokumentaci zpracovanou podle přílohy 3a Zákona 100/2001 Sb o posuzování vlivu na životní prostředí.

Správní a místní poplatky: