Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Stanovisko k záměru stavby, nebo větší rekonstrukce, z hlediska samosprávy

Vyřizuje:

Oddělení územního rozvoje - 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

 

Mgr. Jan Brabec, 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz

Potřebujete:

Dokumentaci v písemné i elektronické podobě obsahující zejména identifikaci objektu v katastrální mapě nebo ortofotomapě, půdorys typických podlaží, řezy, fotodokumentaci stávajícího stavu a zákresy do fotografií navrženého řešení, v případech, kdy je to žádoucí i dálkové pohledy na objekt. Zástupci investora a projektové nebo architektonické kanceláře mohou být přizváni na jednání komise (prezentace).

Správní a místní poplatky: