Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT OBOUSTRANNĚ)

  Dotaznik_RP_2017.pdf - 40,21 KB

 • Žádost o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství

  Zadost_o_duplikat_RP.pdf - 250,97 KB Zadost_o_duplikat_RP.doc - 40,00 KB

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Registrované partnerství

Jak postupovat při vstupu do registrovaného partnerství

Vyřizuje:

Odbor matrik, Oddělení matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Lucie Silovská  +420 221 097 248  lucie.silovska@praha1.cz  105

Potřebujete:

 • formulář – Dotazník k registrovanému partnerství
 • doklad totožnosti
 • rodný list, 
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu ( lze prokázat platným občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství ( lze prokázat platným občanským průkazem) 
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství.

Správní a místní poplatky:

 • ani jedna z osob vstupující do registrovaného partnerství nemá trvalý pobyt na území ČR …. 3.000,- Kč
 • jedna z osob má trvalé bydliště na území ČR ….. 2.000,- Kč