Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Ohlášení MP z ubytovací kapacity

    Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.pdf - 207,50 KB Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.doc - 32,50 KB

  • Hlášení k MP z ubytovací kapacity

    HLASENI_K_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY.doc - 29,50 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

Vyřizuje:

 

Správce místního poplatku z ubytovací kapacity - Eva Rachvalová, tel.č.: 221 097 407

Po a St úřední dny od 800 - 1900 hod.

Kontakt:

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity, správce poplatku Eva Rachvalová,  telefonní číslo: 221 097 407, oddělení místních příjmů Odboru finančního v 5. patře Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Potřebujete:

 

Dostavím-li se na ÚMČ k jednání s povolujícím orgánem přinesu s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), poplatník sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba -  IČ. Dále sdělím počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacích zařízení.

 

Správní a místní poplatky:

 

Sazba místního poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den.

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000727399/0800 u České spořitelny, a.s., KS 0379, VS (variabilní symbol sdělí správce místního poplatku z ubytovací kapacity), lze uhradit poplatek v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Prahy 1, Vodičkova 18.

Poplatku nepodléhá:

• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.

• Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.

• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.