Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Proces povolování staveb, seznámení veřejnosti s projektem, zásady organizace výstavby - koncepce metodiky pro Prahu 1

Koncepce metodiky pro Prahu 1 - dokument ve formátu PowerPoint o velikosti 20 MB ke stažení

Předkládaná metodika (pracovní koncepce) by měla ve výsledku sjednotit a zpřehlednit proces a výstupy územního a stavebního řízení směrem k žadateli, stavebnímu úřadu, dotčeným účastníkům a v neposlední řadě směrem k veřejnosti a tím přispět k jednodušší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti podmínek plynoucích z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Praha1_metodika_vystavba.ppt - 19629,00 KB