Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přihlášení k trvalému pobytu

Jak a kde se přihlásit k trvalému pobytu

Vyřizuje:

Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz

Potřebujete:

 

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné používat pouze originální tiskopis), který obdržíte přímo na Oddělení osobních dokladů
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní a místní poplatky:

  • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
  • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.