Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Žádost o povolení tomboly

    Zadost_o__povoleni__TOMBOLY_2012.doc - 36,00 KB

  • Vyúčtování tomboly

    Vyuctovani_TOMBOLY_2012.doc - 24,50 KB

  • Protokol o slosování tomboly

    PROTOKOL_o_slosovani_TOMBOLY.doc - 25,00 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Povolení tomboly nebo loterie

Jak získat povolení k tombole nebo loterii

Vyřizuje:

Hana  Vrtišková vedoucí oddělení místních příjmů, t.č.: 221 097 282, 5. patro, dveře čís. 511, e-mail: hana.vrtiskova@praha1.cz

Kontakt:

Hana Vrtišková, telefonní číslo: 221 097 282, e-mail: hana.vrtiskova@praha1.cz

Potřebujete:

 

Vyplněnou žádost o povolení tomboly, Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele, případně zplnomocnění statutárním orgánem ve věci žádosti o povolení provozování tomboly,  Výpis z evidence  Rejstříku trestů loterního zástupce,  občanský průkaz, rozpočet tomboly, herní plán, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tuzemskou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.

Správní a místní poplatky:

 

Před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek, ve výši  Kč 5.000,-. Povolující  orgán vystaví vyplněnou poštovní poukázku, kterou žadatel uhradí v přízemí v pokladně Odboru služeb a informací Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

 

Ministr financí podle ust. § 260 odst. 1 písm. a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z moci úřední rozhodl o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování tomboly ve výši Kč 4.500,-, účinnost od 2.února 2012. Správní poplatek ve výši Kč 500,-  pro rok 2012 je splatný před vydáním povolení.