Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Ohlášení poplatníka k MP ze vstupného

  OHLASENI_poplatnika_k___MP__ze_vstupneho.doc - 32,00 KB

 • Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného

  HLASENI__K__MP__ze__VSTUPNEHO.doc - 33,00 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Poplatek ze vstupného

Poplatky z kulturních akcí

Vyřizuje:

Správce místního poplatku ze vstupného: Miroslava Pobjecká, 5. patro, dveře čís. 514

Kontakt:

Správce místního poplatku ze vstupného  Miroslava Pobjecká, telefonní číslo: 221 097 439
Úřední hodiny:  Po  a  St  800 –   1900  hod. 

Potřebujete:

 

Občanský průkaz,  zplnomocnění k zastupování provozovatele

Správní a místní poplatky:

 

Výše místního poplatku činí až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 1. 1.    5% na kulturní akce (kapacita prostor nad 3 000 osob)
  2.  20% módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)
 2. 10% na sportovní akce (1.liga, extraliga, celostátní pohárová soutěž, exhibiční vystoupení)
 3. 20% na prodejní akce (burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy-mimo děl výtvarných a fotografických)
 4. 20% reklamní akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti (podpora spotřeby či  prodeje zboží, pronájmu nebo prodeje nemovitosti, podpora poskytovaných služeb, propagaci ochranné známky apod.).

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Poplatek ze vstupného provozovatel odvede na číslo účtu, které je uvedené na „Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného" s uvedením variabilního symbolu, který byl přidělen správcem poplatku. Provozovatel, který se již ohlásil (zaevidoval) k poplatkové povinnosti hlásí akce ( opakující se akce do 15 dnů po ukončení čtvrtletí)  na formuláři "Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného", jednorázové akce hlásí správci poplatku do 15 dnů po konání akce.