Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Ohlášení k poplatkové povinnosti právnická osoba

  formular__pes__pravnicke__osoby.doc - 34,50 KB

 • Ohlášení k poplatkové povinnosti fyzická osoba

  formular__pes__fyzicke__osoby.doc - 34,50 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Poplatek ze psa

Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen splnit ohlašovací povinnost.

Vyřizuje:

Správce místního poplatku: Eva Aksmanová, 5. patro, dveře číslo 510, tel číslo: 221 097 341.

Kontakt:

Telefonní číslo: 221 097 341,  řeším situaci v případě, že mám trvalý pobyt na Praze 1 a  stanu-li se držitelem psa staršího tří měsíců.
Úřední hodiny:  Po  a  St  800 –   1900  hod.

Potřebujete:

 

Občanský průkaz. Důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod doloží kopii výměru důchodu, či jiný doklad, jímž se prokáže, že je poživatelem starobního, invalidního, sirotčího důchodu (složenka z pošty, výpis z účtu, legitimace MHD).

Stanu-li se držitele nového psa z útulku hl.m. Prahy, doložím doklad o převzetí psa.

Správní a místní poplatky:

 

Sazba místního poplatku ze psů  až 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze  psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí až 200,- Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst. 3  písm. d) zákona čís. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze , a § 14 odst. 2  zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění zákona č. 320/2002 Sb., obecně závaznou  vyhlášku čís. 23/2003, o místním poplatku ze psů  ,  která uvádí sazby poplatku ročně:

 1. Kč 1.500,- za jednoho psa,
 2. Kč 2.250,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí v městských částech Praha 1 až Praha 15 a Praha 17:

 1. Kč 600,- za jednoho psa,
 2. Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

V ostatních městských částech:

 1. Kč 300,- za jednoho psa
 2. Kč 600,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku Kč 200,- ročně za jednoho psa a Kč 300,- ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně Kč 600,- za jednoho psa a Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa. 

Místní poplatek ze psů je splatný 2x do roka a to  k 31.3. a 31.8. Poplatník hradí částku na  vyplněnou poštovní poukázku doručenou ÚMČ Prahy 1.