Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Úpn SÚ HMP)

Vyřizuje:

Oddělení územního rozvoje, 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

 

Mgr. Jan Brabec, 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz

Potřebujete:

Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a obsahuje zejména identifikaci území, kterého se změna týká, popis a odůvodnění navrhované změny – detailně viz (http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/post_zmen.htm 

Správní a místní poplatky:

bez poplatku