Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Podnět na úpravu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Úpn SÚ HMP)

Vyřizuje:

Odbor výstavby MČ P1 - 2. patro
oddělení územního rozvoje MČ P1 - 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

 

v oddělení územního rozvoje  – Mgr. Jan Brabec, 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz

Potřebujete:

Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a liší se dle typu navrhované úpravy. Detailně viz (http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/post_uprav.htm 

Správní a místní poplatky:

Bez poplatku