Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oddělení správní a kontroly

 

Na základě podnětu kontrolního oddělení ODOP ÚMČ a Městské policie vede řízení a připravuje rozhodnutí ve správních řízeních za porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky a správní delikty ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích nepovoleným užívání pozemní komunikace k jiným účelům než pro které jsou určeny a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání.

Na základě podnětu České kanceláře pojistitelů a Policie ČR vede řízení a připravuje rozhodnutí ve správních řízení za porušení zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky a správní delikty:

  • v případě provozování vozidla na poz. komunikaci bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a vlastník vozidla neodevzdá ve lhůtě 14 dnů státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla
  • při provozu vozidla na pozemní komunikaci nepředloží řidič na požádání příslušníku Policie ČR zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění

Projednává přestupky podle zákona č. 200/1990. Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 Vyřizuje:

Brychová Lucie
tel. č.: 221 097 476, e-mail: lucie.brychova@praha1.cz
4. patro, č.dv. 429