Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Zavedení adresy pro doručování písemností

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

Vyřizuje:

Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, email :danuse.kafkova@praha1.cz, tel: 221 097 656,

Potřebujete:

  • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

  • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

     Vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na oddělení osobních dokladů Odboru občansko správních agend, Praha 1, Navrátilova 9.

    Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

Správní a místní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.