Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Ukončení trvalého pobytu

jak a kde ukončit trvalý pobyt

Vyřizuje:

Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, email :danuse.kafkova@praha1.cz, tel: 221 097 656,

Potřebujete:

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

  • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Správní a místní poplatky:

  • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč;
  • Za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.