Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

  Zadost_o_financni_pomoc_formou_slevy_na_najemnem.pdf - 102,83 KB

Přílohy:

 • Koncepce pomoci MČ Praha 1

  Koncepce_pomoci_MC_Praha_1.pdf - 455,06 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Ing. Michal Kadlec, DiS., ☎ 221 097 431, e-mail: Michal.Kadlec@praha1.cz, číslo dveří 312

Potřebujete:

 • kopie platné nájemní smlouvy,
 • platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb,
 • doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc,
 • doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc,
 • doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.), které nejsou starší než 3 měsíce,
 • rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období,
 • na požádání další nutné doklady k posouzení žádosti.

Správní a místní poplatky:

----------