Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Nabývání státního občanství ČR prohlášením - § 33

Nabývání státního občanství České republiky osob narozených v době od 1.10.1949 do 7.5.1969

Vyřizuje:

Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení    

 telefon

email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144

 jitka.horackova@praha1.cz

 106
 Liliana Dvořáková  221 097 432  liliana.dvorakova@praha1.cz  112
 Marie Fršlínková  221 097 499  marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Hanzlíková  221 097 152  monika.hanzlikova@praha1.cz  111
 Jana Konvalinková  221 097 113   jana.konvalinkova@praha1.cz  113
 Bc. Jana Pluskalová, DiS.  221 097 733  jana.pluskalova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114  stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138  marketa.stosova@praha1.cz 110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

  • rodný list
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození prohlašovatele

Správní a místní poplatky:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.