Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

  • Poučení o užívání označení O 7

    Pouceni_OZP_o_O7.pdf - 81,22 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

podmínky, náležitosti, postup

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Ing. Michal Kadlec, DiS., ☎ 221 097 431, e-mail: Michal.Kadlec@praha1.cz, číslo dveří 312

Potřebujete:

  • občanský průkaz žadatele,
  • PLATNÝ průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • průkazovou fotografii 35 x 45 mm odpovídající současné podobě,

Případně dle situace:

  • při vydání označení pro nezletilé dítě: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list nebo občanský průkaz dítěte (není-li zapsáno v občanském průkazu zákonného zástupce),
  • při vydání označení pro osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům: listina o ustanovení opatrovníka a občanský průkaz opatrovníka.

Správní a místní poplatky:

Nejsou.