Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Žádost o přidělení obytné místnosti

  2015_Zadost_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 129,62 KB

 • Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti

  2015_Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 66,73 KB

Přílohy:

 • Pravidla pro přidělení obytné místnosti bytovém domě MČ Praha 1

  Pravidla_pro_prideleni_obytne_mistnosti_v_bytovem_dome_MC_Praha_1.pdf - 102,47 KB

Odkazy:

Žádost o přidělení obytné místnosti v bytovém domě

Bytový dům, Ve Smečkách 594/26, Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Eva Dušková., ☎ 221 097 465, e-mail: Eva.Duskova@praha1.cz, číslo dveří 304

Potřebujete:

 1. řádně vyplněný formulář Žádost o přidělení ubytovny,
 2. doklady prokazující pravidelný příjem,
 3. všechny ostatní doklady uvedené v žádosti,
 4. jakékoliv změny v žádosti do 30 kalendářních dnů od doby, kdy změna nastala

Vyplněný formulář společně se všemi doklady předá žadatel Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1.

Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání své žádosti.

Správní a místní poplatky:

----------