Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

    Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.pdf - 209,94 KB Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.doc - 34,50 KB

  • Hlášení k MP za lázeňský nebo rekreační pobyt

    HLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT.doc - 32,00 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu, lázeňských místech a za účelem léčení nebo rekreace.

Vyřizuje:

 

Správce místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Eva Rachvalová, telefonní číslo: 221 097 407

Po a St úřední dny  800 - 1900 hod.

Kontakt:

 

Správce místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Eva Rachvalová, telefonní číslo: 221 097 407, Odbor finanční Úřadu městské části Prahy 1, Vodičkova 18.

Potřebujete:

Při plnění ohlašovací povinnosti mít s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), poplatník sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba - IČ. Dále sdělí ubytovatel počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt sdělí čísla účtů u bank, na nichž má soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Správní a místní poplatky:

 

Sazba místního poplatku činí Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den pobytu (mimo den příchodu).

Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15 dnů každého následujícího měsíce.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet čís.: 19-2000727399/0800 u České spořitelny, a.s., KS: 0379, VS (variabilní symbol přidělí správce místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt) nebo v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

•   Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením.

•   Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti.