Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

 • Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1

  2016_pravidla_DPS_a_BDPS.pdf - 403,64 KB

Legislativa:

Související ŽS:

Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou na Praze 1

podmínky, postup

Vyřizuje:

Oddělení sociální péče a služeb

Kontakt:

Sociální pracovnice podle ulice trvalého bydliště - rozdělení sociálních pracovnic podle ulic

Bc. Věra Kutá, ☎ 221 097 447, e-mail: Vera.Kuta@praha1.cz, číslo dveří 310

Ludmila Petříková, ☎ 221 097 510, e-mail: Ludmila.Petrikova@praha1.cz, číslo dveří 309

Lenka Vystrčilová, ☎ 221 097 352, e-mail: Lenka.Vystrcilova@praha1.cz, číslo dveří 310

Potřebujete:

 • VYPLNĚNOU ŽÁDOST
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Formuláře jsou k vyzvednutí u sociálních pracovnic ve 3. patře.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS nebo BDPS může podat každý občan, který splňuje následující podmínky:

 1. trvalé bydliště na Městské části Praha 1 alespoň po dobu 6 let,
 2. neúčast v privatizaci bytového fondu,
 3. starší 65 let,
 4. ze zdravotního hlediska schopnost samostatného bydlení a soběstačnost v základní sebeobsluze (doporučení lékaře). Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. V případě užívání bytu dvojicí platí toto pravidlo minimálně pro jednoho z nich,
 5. hlavním zdrojem příjmu je starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele,
 6. závazek splnění podmínek pro bydlení v DPS nebo BDPS obsažené v nájemní smlouvě.

Správní a místní poplatky:

----------