Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

    2015_Oduvodneni_potrebnosti_dalsiho_uzivani_bytu.pdf - 271,39 KB

Přílohy:

  • Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

    2015_Cestne_prohlaseni_k_oduvodneni_potrebnosti.pdf - 68,20 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o prodloužení nájmu bytu ze sociální rezervy tzv. "sociální byty"

Podmínky, formulář, postup

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Ing. Květoslava Kulhánková, ☎ 221 097 345, e-mail: Kvetoslava.Kulhankova@praha1.cz, číslo dveří 303

Potřebujete:

  • řádně vyplněný formulář (Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu ze sociální rezervy na dobu určitou) nejpozději 3 měsíce před datem skončení platnosti stávající nájemní smlouvy
  • stručný popis sociálně-bytové situace žadatele a příslušníků jeho domácnosti, se kterými chce nadále bydlet v bytě, o jehož další pronájem žádá
  • všechny přílohy a doklady uvedené ve formuláři Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu ze sociální rezervy na dobu určitou včetně Čestného prohlášení

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1.

Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání jejich žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise.

Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně požadovaných příloh nebo pokud se bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, případně odmítne sociální šetření, nebude jeho žádost projednána.

 

Správní a místní poplatky:

----------