Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o konání ohňostroje - pyrotechnické efekty při filmování, kulturních a sportovních akcí

Jak postupovat, když chci na Praze 1 pořádat ohňostroj, nebo budu v rámci filmování používat pyrotechnické efekty.

Vyřizuje:

Ing. Dagmar Endrlová

Kontakt:

e-mail : dagmar.endrlova@praha1.cz

tel. číslo: 221097391

5. patro, č. dveří 531

Potřebujete:

Vyplněný formulář žádosti s přílohami

u právnické osoby:

  • výpis z OR firmy
  • plnou pro žadatele
  • průkaz odpalovače ohňostrojů
  • seznam pyrotechnických výrobků podle třídy (I. - IV.)
  • situační plánek odpálení ohňostroje - místo konání akce

u fyzické osoby

  • stejné jako u právnické osoby, pouze místo výpisu z OR, musíte předložit kopii živnostenckého listu a koncesní listinu

Správní a místní poplatky:

nejsou