Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor

nájemní smlouvy na nebytové prostory - změna doby nájmu, a to v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR09_0458 ze dne 11.5.2009 byl schválen formulář "Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor", a to usnesením číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009