Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Pronájem nemovitého majetku

Kompletní nabídku pronájmů a prodejů nemovitého majetku -
bytových a nebytových prostor, celých domů a jejich částí a pozemků naleznou zájemci na internetové adrese

http://reality.praha1.cz/ 

Kompletní nabídku pronájmů a prodejů nemovitého majetku - bytových a nebytových prostor, celých domů a jejich částí a pozemků naleznou zájemci na internetové adrese http://reality.praha1.cz/ 

WWW stránky http://reality.praha1.cz/  mají charakter Úřední desky - všechny aktuální nabídky pronájmů mohou zájemci nalézt rovněž na Úřední desce v Informačním středisku Úřadu městské části Praha 1 a doba jejich zveřejnění (vyvěšení) je ze zákona 15 dnů - tomu odpovídá i doba zveřjnění na těchto WWW stránkách.

Permanentní (stálá) nabídka pronájmů nebytových prostorů a mimořáné nabídky jsou zveřejňovny (vyvěšovány) po dobu určenou příslušným zástupcem starosty.

Odkaz na server Pronájmy nemovitého majetku Městské části Praha 1

 Městská část Praha 1 se rozhodla usnadnit vám situaci a zvýšit kvalitu prezentace nebytových prostor nabízených k pronájmu. Nyní proto budou neobsazené prostory svěřené Městské části Praha 1 označeny různými texty informujícími o stavu těchto prostor. Uchazeči se tedy dozví, zda se jedná o prostory volné, prostory aktuálně nabízené k pronájmu formou výběrového řízení nebo prostory, u nichž byl již vybrán nájemce, právě zde probíhá rekonstrukce a k jejich zprovoznění dojde po dokončení stavebních úprav.  

Více informací potom uchazeči obdrží na webových stránkách http://reality.praha1.cz nebo na sekretariátě Odboru technické a majetkové správy - tel. čísle 221 097 549

Foto nového označování nebytových prostor, které MČ Praha 1 připravuje k pronájmu