Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Městské části Praha 1 se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0  a Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek, uvedených v příloze vyhlášky č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). 

Koncepce vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle ne jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Koncepce internetových stránek  vycházela především z těchto předpokladů:

  • Zkušenosti s Internetem
  • Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility)
  • Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu  (kompromis použití složitých slovních konstrukcích a právní závazné terminologii zejména v oblasti  legislativy)
  • Technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka)
  • Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů) 

Výše uvedená vyhláška Ministerstva vnitra o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) mimo jiné stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) novely zákona č. 365/2000 Sb.
 
„….Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit osoby se zdravotním postižením.“
 
Tuto základní myšlenku respektuje i koncepce těchto nových internetových stránek Městské části Praha 1. 

Personální zajištění - Kontakt na správce webu

Pokud budete mít s přístupností obsahu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte

Správce informačního portálu Praha 1
Jiří Verner
jiri.verner@praha1.cz